Ocak 2018’de Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgelesi (TGB), Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezinde kurulmuştur.

Çalışmalarımız 4691 TGB Kanunu gereği YTÜ Teknopark ve Yalova Üniv. yönetimlerinin onayı ile Yalova Üniv. Polimer Malzeme Mühendisliği araştırma laboratuvarlarında gerçekleşmektedir.

Mitosan özellikle sağlık sektöründe kullanılabilecek doğal polimerlerin üretimine yönelik faaliyetler sürdürmektedir.

Bu amaçla kabuklu deniz canlılarından üretilen kitin ve kitosanın yüksek katma değerli ürünlerde kullanımı ile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.