Aşağıdaki uzmanlık alanlarında plastik sektörüne eğitim hizmetleri verilmektedir.

Doğal Polimerler

Biyobozunur Polimerler

Biyoplastikler

Plastiklerin Genel Özellikleri ve Kullanım Alanları

Plastiklerin İşlenmesi

Plastik İşlemede Sorun Giderme

Plastiklere Katılan Katkı Maddeleri

Polimerik Kompozitler

Polimer Karışımları

Polmerik Membranlar

hakkında eğitimler verilmektedir.

Bir cevap yazın